Zbrojenia

Sama technologia laminowania jest znana od bardzo dawna. Laminat to tworzywo powstające z połączenia co najmniej dwóch składników różniących się między sobą właściwościami. Powstały kompozyt posiada właściwości obu materiałów. Laminat składa się z matrycy (zbrojenia) oraz lepiszcza (żywicy).

Wraz z upływem czasu i rozwojem technologii pojawiały się coraz to nowsze rozwiązania  w zakresie surowców przeznaczonych do produkcji laminatów. Pojawiły się materiały nowocześniejsze, zapewniające dodatkowe korzyści. Poniżej przedstawiamy dostępne w naszej ofercie zbrojenia wykorzystywane w produkcji laminatów.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Connector.pl Sp. z o.o. sp. k. Żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, posadzki przemysłowe, żelkoty