Wałki twarde

Aluminiowe wałki twarde znajdujące się naszej ofercie przeznaczone są do pracy z laminatem.

Przesycanie zbrojenia żywicą przy użyciu wałka twardego zwiększa udział zbrojenia w całym laminacie, co powoduje polepszenie parametrów mechanicznych gotowego elementu. Wałki występują w dwóch rodzajach:

  • wałki łopatkowe – nacięcia poprzecznie do linii ruchu wałka,
  • wałki żeberkowe – nacięcia wzdłuż linii ruchu wałka.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Connector.pl Sp. z o.o. sp. k. Żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, posadzki przemysłowe, żelkoty