Skip to main content

Szkolenia przeciwpożarowe to standardowa procedura w miejscach pracy. Pracownicy muszą wiedzieć jak zachować się i działać w sytuacji zagrożenia pożarem. W każdym miejscu pracy znajdziemy również gaśnice, ale czy każdy wie jak ich używać? Okazuje się, że nie. Dlatego też w naszej firmie oprócz zwykłego, teoretycznego szkolenia przeciwpożarowego przeprowadzamy dodatkowe kursy z praktycznymi ćwiczeniami używania gaśnic.

Każdy z naszych pracowników jest zaznajomiony z planem ewakuacyjnym budynku, w którym przebywa i w sytuacji zagrożenia pożarem jest zobowiązany niezwłocznie go opuścić. Może jednak zdarzyć się tak, że zanim ewakuuje się z budynku będzie musiał podjąć działania w sferze objętej pożarem. W takiej sytuacji warto znać się na gaśnicach, wiedzieć jak ich używać oraz jakie są ich rodzaje i do czego służą. Gaśnice wybieramy w zależności od tego co znajduje się w danym pomieszczeniu oraz co zostało objęte pożarem. Trzy podstawowe rodzaje gaśnic to: proszkowa, śniegowa oraz wodna pianowa. I tak na przykład gaśnicę śniegową, czyli gaśnicę zawierającą skroplony dwutlenek węgla, możemy wykorzystać do gaszenia urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Jest to wiedza bardzo przydatna, ponieważ w sytuacji zagrożenia musimy działać bardzo szybko oraz intuicyjnie, bez dłuższego zastanawiania.

W naszej firmie szkolenia przeciwpożarowe organizowane są raz w roku i obejmują wszystkich pracowników przebywających na co dzień w głównej siedzibie firmy. Szkolenie jest podzielone na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Pierwsza odbywa się w sali konferencyjnej, gdzie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia pożarem. Wspólnie omawiamy plan ewakuacji, rozmieszczenie gaśnic przeciwpożarowych, środki zapobiegawcze oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie. Część druga szkolenia, to ćwiczenia praktyczne z różnego rodzaju gaśnicami przeprowadzane przez strażaka. Wspólnie uczymy się obsługi gaśnic i poznajemy ich zastosowanie. Dzięki temu zapobiegamy chaotycznym zachowaniom w sytuacjach zagrożeń pożarem oraz zwiększamy poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników.