Skip to main content

W Pracowni Rzeźby reprezentanci naszej firmy – Pani Justyna Fuz – Specjalista ds. jakości produktu i Pan Grzegorz Kowalczyk Kierownik Serwisu Technicznego poprowadzili otwarty wykład o możliwościach zastosowania do celów artystycznych żywic i silikonów. Planowany jest kolejny wykład, na którym będą przygotowywane formy do odlewów z powierzonych próbek.