Skip to main content

Odpowiednie przeszkolenie pracowników pod względem zasad bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy jest niezwykle ważne, niezależnie od wykonywanego zawodu i stanowiska. W naszej firmie zwracamy na to szczególną uwagę, organizując raz na 2 lata szkolenia z pierwszej pomocy. Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub życia, niekoniecznie w miejscu pracy, czuli się pewnie i byli w stanie udzielić innym pierwszej pomocy.

Organizowane przez nas szkolenia są dobrowolne oraz bezpłatne. W wielu firmach organizuje się je dla wybranej grupy pracowników ze względu na stanowisko lub wykonywany zawód. My postanowiliśmy wyjść naprzeciw naszym pracownikom, zapewniając możliwość udziału w szkoleniu każdemu z pracowników. Nikogo nie zmuszamy, ale zawsze zachęcamy do wzięcia udziału w takim szkoleniu, ponieważ jest to wiedza niezwykle przydatna również poza miejscem pracy, dzięki czemu pracownicy mogą odnieść korzyść prywatną.

Szkolenia odbywają się z udziałem profesjonalnych ratowników medycznych, którzy oprócz wiedzy teoretycznej pokazują również jej praktyczne zastosowanie. Kursy odbywają się z wykorzystaniem fantomów oraz apteczek medycznych, na których ratownicy wraz z uczestnikami ćwiczą wykonywanie pierwszej pomocy. Staramy się, aby nasze szkolenia były przeprowadzane w sposób jak najbardziej profesjonalny i rzetelny.

Ostatnie szkolenie zakończyło się zakupem defibrylatora, który aktualnie jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta i Logistyki. W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo firmy oraz jej otoczenia, ponieważ w każdym momencie może z niego skorzystać nawet osoba spoza firmy. Defibrylator daje nam pewność, że nawet w sytuacji, gdy żadna z osób nie będzie umiała sama udzielić pierwszej pomocy lub nie będzie w stanie, to będzie to możliwe z pomocą urządzenia medycznego. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetowe, dlatego nieustannie edukujemy się w tej dziedzinie.