Skip to main content

Team Connector to drużyna, która zrzesza biegaczy, cyklistów, pływaków oraz wszystkich innych miłośników sportu z naszej firmy. Po godzinach wskakujemy w sportową odzież i razem osiągamy sukcesy!

Connector Team to klub sportowy pracowników i członków ich najbliższych rodzin, którzy aktywnie udzielają się w sporcie. Ideą teamu jest propagowanie sprawności fizycznej wśród pracowników firmy, integracja oraz reklama firmy Connector podczas różnego rodzaju publicznych imprez sportowych. Do naszego Teamu należą osoby jeżdżące rowerami, biegające, pływające oraz uprawiające inne aktywności fizyczne. Drużyna powstała już w kwietniu 2014 roku! Od tamtego czasu nasi zawodnicy odnieśli wiele sukcesów.

Firma wspiera Team, opłacając wpisowe na zawody oraz finansując wysokiej klasy specjalistyczną odzież sportową, przeznaczoną do uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych. Dzięki temu, że odzież prezentuje barwy firmowe oraz logo Connectora, jesteśmy dobrze widoczni i rozpoznawalni przez naszych kibiców. Jest to szczególnie ważne, podczas masowych zawodów sportowych, ponieważ łatwiej jest się wtedy wyróżnić na tle innych.

Nasz Team jest cały czas otwarty, dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych pracowników oraz członków ich rodzin, aby się przyłączyli! Pielęgnujmy wspólnie tę piękną ideę.